top of page

TOPKONFERENCE

16 September 2021
kl. 12:30 – ca. 21:00

500 kr. excl. moms pr. deltager

Topkonferencen afholdes i forbindelse med Energiens Folkemøde 2021.

Tema: Eksperternes bud på en ønskelig og realistisk udvikling af klima, energi og miljø frem mod 2030 og 2050 – set ud fra et dansk behov men i den globale sammenhæng og udvikling.

Topkonferencen afholdes på Aalborg Universitet Esbjerg.

region syddanmark logo.jfif
Region Syddanmark har ydet støtte til Topkonferencen.

PROGRAM

12.30

Ankomst og registrering

13.00-13.05

Velkomst

Mogens Rysholdt Poulsen, Dekan for Engineering, Aalborg Universitet

13.05–13.30

Regeringens klima- og energipolitik frem mod 2030 0g 2050 – vigtige milepæle.

 • Benny Engelbrecht, Transportminister​

13.30-14.25

PtX og CCS – Fremtidens nye teknologier.

Hvornår er der PtX-produkter på markedet der kan dække den tunge transports behov i form af lastbiler, skibe og fly, produkter som markedet vil efterspørge og hvad er effekten på klima og miljø. Er det om 10 eller 30 år?

 

Hvordan spiller PtX og CO2 fangst, lagring og anvendelse af (CCS&U) sammen?

 • Bo Cerup-Simonsen. Mærsk, Center for Zero Carbon Shipping

 • Kim Grøn Knudsen, Vice President, Haldoe Topsøe

 • Søren Knudsen Kær, CTO / stifter af REIntegrate

 • Ulrik Stridbæk, Vice President, Ørsted

14.25-14.40

El og batteri – alternativ til PtX også på den lange bane ?

Selv i den tunge transport investeres i el og batterier som drivmiddel.

 • Carsten Jensen, CEO, Molslinien

14.40-15.25

Fra sort til grøn energi – Hvad er mulighederne

I Danmarks lukkes for indvinding af olie og naturgas senest i 2050. Den globale omstilling er også godt på vej i retning af sol og vind, men vil tage lang tid i de store lande. Hvordan vil verdens energiforsyning se ud uden brug af fossile råvarer? Råolie er grundlag for mange produkter, plastik, kunststoffer m.m.

 

Hvad skal alternativerne og hvornår.

 • Ole Hansen, Head of Development, TotalEnergies

 • Martin Næsby, CEO, Oil Gas Denmark

 • Mette Hedegaard Thomsen, forskningsleder, ET-Esbjerg, AAU

Hvad vej blæser vinden. – Fuld fart på offshore udbygningen – Energiøer?

Efter årtier med offentlig støtte er vindindustrien etableret som en global industri i stadig vækst. Hvad vil fremtidens krav bl.a. udvikling og levering af PtX brændstoffer stille af krav til volumen af grøn el fra vindmølleindustrien.

 • Henrik Stiesdal, CEO, Skyclean

 • Dennis Jul Pedersen, Havnedirektør, Esbjerg Havn

 • Per Hessellund Lauritsen, Siemens Gamesa Renewable Energy​

15.25-16.10

16.10-16.40

Kaffepause og sandwich

16.40-17.15

Sol over land

Farvel til gyldne kornmarker. Goddag til marker med sorte solceller. Hidtil har energi fra solceller ikke betydet meget i det samlede billede. Men antallet af solcelleparker på dansk landbrugsjord stiger i en sådan hast, at solceller har udsigt til i løbet af få år at kunne producere mere strøm end samtlige danske vindmøller gør i dag.

 

Hvad er solcellernes rolle i fremtidens energiforsyning i Danmark set i forhold til de andre grønne energikilder.

 • Jens Wenzel, Professor, Department of Energy, DTU

 • Jens-Peter Zink, Executive Vice President, European Energy

17.15-17.50

Biogas

Hvilken rolle skal biogas spille i fremtidens energiforsyning? Både biogas og el kræver udbygning af infrastrukturen. Grøn gas fylder mere og mere i gas-nettet.

 

Biogas bliver sandsynligvis en vigtig råvare i forbindelse med udvikling og produktion af e-fuels, altså brændstoffer til den tunge transport m.m.

 • Ole Hvelplund, CEO, Nature Energy

 • Jens Bo Holm-Nielsen, Centerleder Energiteknologi, AAU - Esbjerg

17.50-18.35

Energieffektivisering

Et vigtigt bidrag til mindre udledning af drivhusgasser er den energi vi ikke bruger. Nye initiativer til fremme af energieffektivisering i vore huse, kontorbygninger og industri. Hvordan er status og udviklingsvejene?

 • Torben Funder-Kristensen, Danfoss

 • Vicedirektør Stine Leth Rasmussen, Energistyrelsen

 • Carsten Østergaard Pedersen, Business Development Director, Grundfos

18.45-19.00

Sektorkobling - – fremtidens bæredygtige varmeforsyning

Fremtidens bæredygtige varmeforsyning i Esbjerg og Varde kommuner er en del af et grønt, fleksibelt, digitalt og sammenkoblet energisystem. Nøgleordet er sektorkobling, for den bedste varmeproduktion er ingen produktion.

 • Claus Nielsen, Business Development Director, DIN Forsyning

19.00-19.45

Hvad driver den grønne omstilling

Mulighederne for finansiering er afgørende for udvikling af den grønne omstilling. Meget vil stadig kræve offentlig eller anden økonomisk støtte. Investorer og kapitalforvaltere har stigende fokus på investeringer i bæredygtighed og den grønne omstilling. Hvordan er vekselvirkningen mellem finansiering og regulering og mellem offentlig og privat (med)finansiering.

 

Hvem og hvad styrer udviklingen? Og hvad har det af betydning for drivkraften i den grønne omstilling.

 • Mads Kirkegaard, CEO, Polytech

 • Anne Grete Holmsgaard, Formand for det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram

 • Anders Dam, CEO, Jyske Bank

 • Eva Larsen, Lead Policy Advisor, Vestas Wind Systems

19.45

Tapas buffet, anretning mm. Netværk

bottom of page