top of page

Topkonference Streams

01

Åbning af topkonference

Velkomst ved, Thorkild Ærø, Ph.D., Landinspektør, Prodekan. Prodekan, Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet.

02

Transportminister​, Benny Engelbrecht

Regeringens klima- og energipolitik frem mod 2030 0g 2050 – vigtige milepæle. Topkonference, Energiens Folkemøde 2021.

03

PtX og CCS – Fremtidens nye teknologier

Hvornår er der PtX-produkter på markedet der kan dække den tunge transports behov i form af lastbiler, skibe og fly, produkter som markedet vil efterspørge og hvad er effekten på klima og miljø. Er det om 10 eller 30 år? Hvordan spiller PtX og CO2 fangst, lagring og anvendelse af (CCS&U) sammen? Bo Cerup-Simonsen. Mærsk, Center for Zero Carbon Shipping Kim Grøn Knudsen, Vice President, Haldoe Topsøe Søren Knudsen Kær, CTO / stifter af REIntegrate Ulrik Stridbæk, Vice President, Ørsted.

04

Fra sort til grøn energi – Hvad er mulighederne

I Danmarks lukkes for indvinding af olie og naturgas senest i 2050. Den globale omstilling er også godt på vej i retning af sol og vind, men vil tage lang tid i de store lande. Hvordan vil verdens energiforsyning se ud uden brug af fossile råvarer? Råolie er grundlag for mange produkter, plastik, kunststoffer m.m. Hvad skal alternativerne og hvornår. Ole Hansen, Head of Development, TotalEnergies Martin Næsby, CEO, Oil Gas Denmark Mette Hedegaard Thomsen, forskningsleder, ET-Esbjerg, AAU.

05

Hvad vej blæser vinden. Fuld fart på offshore udbygningen.

Efter årtier med offentlig støtte er vindindustrien etableret som en global industri i stadig vækst. Hvad vil fremtidens krav bl.a. udvikling og levering af PtX brændstoffer stille af krav til volumen af grøn el fra vindmølleindustrien. Henrik Stiesdal, CEO, Skyclean Dennis Jul Pedersen, Havnedirektør, Esbjerg Havn Per Hessellund Lauritsen, Siemens Gamesa Renewable Energy.

06

Sol over land

Farvel til gyldne kornmarker. Goddag til marker med sorte solceller. Hidtil har energi fra solceller ikke betydet meget i det samlede billede. Men antallet af solcelleparker på dansk landbrugsjord stiger i en sådan hast, at solceller har udsigt til i løbet af få år at kunne producere mere strøm end samtlige danske vindmøller gør i dag. Hvad er solcellernes rolle i fremtidens energiforsyning i Danmark set i forhold til de andre grønne energikilder. Jens Wenzel, Professor, Department of Energy, DTU Jens-Peter Zink, Executive Vice President, European Energy.

07

Biogas.

Hvilken rolle skal biogas spille i fremtidens energiforsyning? Både biogas og el kræver udbygning af infrastrukturen. Grøn gas fylder mere og mere i gas-nettet. Biogas bliver sandsynligvis en vigtig råvare i forbindelse med udvikling og produktion af e-fuels, altså brændstoffer til den tunge transport m.m. Ole Hvelplund, CEO, Nature Energy Jens Bo Holm-Nielsen, Centerleder Energiteknologi, AAU – Esbjerg.

08

Energieffektivisering

Et vigtigt bidrag til mindre udledning af drivhusgasser er den energi vi ikke bruger. Nye initiativer til fremme af energieffektivisering i vore huse, kontorbygninger og industri. Hvordan er status og udviklingsvejene? Torben Funder-Kristensen, Danfoss Vicedirektør Stine Leth Rasmussen, Energistyrelsen Carsten Østergaard Pedersen, Business Development Director, Grundfos.

09

Sektorkobling - fremtidens bæredygtige varmeforsyning

Fremtidens bæredygtige varmeforsyning i Esbjerg og Varde kommuner er en del af et grønt, fleksibelt, digitalt og sammenkoblet energisystem. Nøgleordet er sektorkobling, for den bedste varmeproduktion er ingen produktion. Claus Nielsen, Business Development Director, DIN Forsyning.

10

Hvad driver den grønne omstilling.

Mulighederne for finansiering er afgørende for udvikling af den grønne omstilling. Meget vil stadig kræve offentlig eller anden økonomisk støtte. Investorer og kapitalforvaltere har stigende fokus på investeringer i bæredygtighed og den grønne omstilling. Hvordan er vekselvirkningen mellem finansiering og regulering og mellem offentlig og privat (med)finansiering. Hvem og hvad styrer udviklingen? Og hvad har det af betydning for drivkraften i den grønne omstilling. Mads Kirkegaard, CEO, Polytech Anne Grete Holmsgaard, Formand for det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram Anders Dam, CEO, Jyske Bank Eva Larsen, Lead Policy Advisor, Vestas Wind Systems.

bottom of page